Oferta pozakonkursowa na realizacje zadania publicznego „Chcę wiedzieć jak odczytywać emocje – zajęcia grupowe TUS”

Oferta pozakonkursowa na realizacje zadania publicznego „Chcę wiedzieć jak odczytywać emocje – zajęcia grupowe TUS”

W dniu 11 października 2017 roku Fundacja "Uśmiech życia" z siedzibą w Białymstoku złożyła w wersji elektronicznej ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Chcę wiedzieć jak odczytywać emocje – zajęcia grupowe TUS” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.). Oferta wraz z wymaganymi załącznikami wpłynęła do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku w tym samym dniu.

Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: monika.karolak@rops-bialystok.pl w terminie od dnia 13 października 2017 r. do dnia 19 października 2017 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Korycki Andrzej - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

Data wytworzenia: 2017-10-12

Wprowadzający: Andrzej Korycki

Data modyfikacji: 2017-10-12

Opublikował: Andrzej Korycki

Data publikacji: 2017-10-12