Uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego dotyczące Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

 Data Uchwały

Numer Uchwały

 Uchwała dotyczy

26.03.2018 XLVI/439/18

w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw na terenie województwa podlaskiego w 2018 roku

26.02.2018 XLV/407/18

w sprawie przyjęcia zmian statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

21.12.2017 XLIV/393/17

zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/455/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie powołania Zespołu ds. aktualizacji i monitoringu „Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego”, zmienioną uchwałą Nr XLV/533/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 6 listopada 2014 roku

27.03.2017 XXXIV/317/2017

w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw na terenie województwa podlaskiego w 2017 roku

29.08.2016 XXVII/244/16

w sprawie przyjęcia „Programu na rzecz osób starszych w województwie podlaskim na lata 2016-2020”

25.04.2016 XXIV/216/16

w sprawie nadania statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

25.04.2016 XXIV/215/16

w sprawie przyjęcia „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie podlaskim na lata 2016 - 2021”

21.03.2016 XXIII/194/16

w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw na terenie województwa podlaskiego w 2016 roku

30.03.2015 VIII/49/2015

w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw na terenie województwa podlaskiego w 2015 roku

06.11.2014

XLV/534/14

w sprawie przyjęcia „Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2020”

06.11.2014

XLV/533/14

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu ds. aktualizacji i monitoringu „Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego”

06.11.2014

XLV/532/14

w sprawie przyjęcia raportu z monitoringu za okres 2012-2013 „Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej na lata 2010-2018”

08.08.2014

XLIII/512/14

w sprawie udzielenia dotacji celowej Miastu Grajewo na pierwsze wyposażenie Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Grajewie

31.03.2014

XXXVIII/455/14

w sprawie powołania Zespołu ds. aktualizacji i monitoringu „Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego”

31.03.2014

XXXVIII/454/14

w sprawie przyjęcia „Programu na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim na lata 2014 – 2018”

31.03.2014

XXXVIII/453/14

w sprawie przyjęcia „Programu Pomocy Społecznej i Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu w Województwie Podlaskim na lata 2014 – 2018”

31.03.2014

XXXVIII/452/14

w sprawie przyjęcia „Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2014-2018”

31.03.2014

XXXVIII/451/14

w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2014 – 2018 ”

24.02.2014

XXXVI/445/14

w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw na terenie województwa podlaskiego w 2014 roku

24.02.2014

XXXVI/442/14

w sprawie przyjęcia „Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Podlaskiego na lata 2013 – 2018”

22.03.2013

XXVI/324/13

w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw na terenie województwa podlaskiego w 2013 roku

21.12.2012

XXIV/289/12

w sprawie przyjęcia "Wieloletniego planu rozwoju ekonomii społecznej w województwie podlaskim na lata 2013-2020"

21.12.2012

XXIV/288/12

w sprawie przyjęcia raportu z monitoringu za okres 2010-2011 "Wojewódzkiej Strategii polityki Społecznej na lata 2010-2018"

28.05.2012

XIX/206/12

w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw na terenie województwa podlaskiego w 2012 roku

28.05.2012

XIX/205/12

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie podlaskim na lata 2012 – 2015”                       

 27.02.2012

 XVI/173/12

w sprawie przyjęcia „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie podlaskim na lata 2012 – 2015”

 27.02.2012

 XVI/172/12

w sprawie przyjęcia Harmonogramu realizacji Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej w latach 2012-2013

 19.12.2011

 XIV/151/11

w sprawie przyjęcia zmian statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

 24.10.2011

 XII/155/11

w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2010 rok „Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej na lata 2010 – 2018”

11.04.2011

 VII/45/11

w sprawie przyjęcia zmian statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

 11.04.2011

 VII/55/11

w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw na terenie województwa podlaskiego w 2011 roku

 5.11.2010

 XLVI/521/10

w sprawie przyjęcia "Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej na lata 2010 – 2018"

 26.04.2010

 XXXIX/452/10

w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw na terenie województwa podlaskiego w 2010 roku

 22.03.2010

 XXXVIII/431/10

w sprawie powołania Zespołu ds. aktualizacji „Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej na lata 2006– 2013”

 15.02.2010

 XXXVII/422/10

w sprawie przyjęcia harmonogramu prac nad aktualizacją „Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej na lata 2006 – 2013”

 16.02.2009

 XXIV/298/09

w sprawie „Programu w zakresie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej w województwie podlaskim na lata 2009-2013”

 16.02.2009

 XXIV/297/09

w sprawie „Programu na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim na lata 2009-2013”

 16.02.2009

 XXIV/296/09

w sprawie „Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2009-2013”

 16.02.2009

 XXIV/295/09

w sprawie „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2009-2013”

 29.12.2008

 XXIII/272/08

w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr S/54/07 z dnia 27 kwietnia 2007r. Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa - Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie utworzenia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

 

Metryka strony

Udostępniający: Elżbieta Rajewska - Nikonowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Korycki Andrzej - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

Data wytworzenia: 2017-07-19

Wprowadzający: Andrzej Korycki

Data wprowadzenia: 2009-01-17

Data modyfikacji: 2018-04-05

Opublikował: Andrzej Korycki

Data publikacji: 2009-01-17