Praca w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Białymstoku

                              Oferty pracy w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Białymstoku. Osoby zgłaszające się na konkurs. Wyniki konkursu.

L.p.

Oferta pracy

Kandydaci przystępujący do konkursu, którzy spełniają wymogi formalno-prawne

Wynik konkursu

23/2016

Oferta pracy na stanowisko

INFORMATYK

w Dziale Świadczeń Rodzinnych

 1. Mariusz Śledź - zam. Białystok
Wynik postępowania konkursowego
22/2016

Oferta pracy na stanowisko

PODINSPEKTOR

w Dziale Administracyjno - Finansowym

 1. Urszula Dadun - zam. Ignatki - Osiedle
Wynik postępowania konkursowego
21/2016

Oferta pracy na stanowisko

REFERENT

w Dziale Świadczeń Rodzinnych

 1. Justyna Sierosławska - zam. Białystok
 2. Ewa Żużel - zam. Białystok
Wynik postępowania konkursowego
20/2016

Oferta pracy na stanowisko

PODINSPEKTOR

w Dziale Świadczeń Rodzinnych

 1. Justyna Sierosławska - zam. Białystok
 2. Izabela Arciszewska - zam. Białystok
Wynik postępowania konkursowego
19/2016

WYCHOWAWCA

w Dziale: Regionalna Placówka Opiekuńczo Terapeutyczna

w Ignatkach-Osiedle
   
18/2016

Oferta pracy na stanowisko

REFERENT

w Dziale Świadczeń Rodzinnych

 1. Monika Maria Janowska - zam. Hajnówka
 2. Tomasz Kłoskowski - zam. Białystok
 3. Adam Michał Czumiłowicz - zam. Białystok
Wynik postępowania konkursowego
17/2016

WYCHOWAWCA

w Dziale: Regionalna Placówka Opiekuńczo Terapeutyczna

w Ignatkach-Osiedle
   
16/2016

WYCHOWAWCA

w Dziale: Regionalna Placówka Opiekuńczo Terapeutyczna

w Ignatkach
   
15/2016

PSYCHOLOG

w Dziale: Regionalna Placówka Opiekuńczo Terapeutyczna

w Ignatkach
   
14/2016

PIELĘGNIARKA

w Dziale: Regionalna Placówka Opiekuńczo Terapeutyczna

w Ignatkach
   
13/2016

PIELĘGNIARKA

w Dziale: Regionalna Placówka Opiekuńczo Terapeutyczna

w Ignatkach

   
12/2016

PSYCHOLOG

w Dziale: Regionalna Placówka Opiekuńczo Terapeutyczna

w Ignatkach
   
11/2016

FIZJOTERAPEUTA

w Dziale: Regionalna Placówka Opiekuńczo Terapeutyczna

w Ignatkach

   
10/2016

PIELĘGNIARKA

w Dziale: Regionalna Placówka Opiekuńczo Terapeutyczna

w Ignatkach

   
9/2016

REHABILITANT

w Dziale: Regionalna Placówka Opiekuńczo Terapeutyczna

w Ignatkach
   
8/2016

PIELĘGNIARKA

w Dziale: Regionalna Placówka Opiekuńczo Terapeutyczna

w Ignatkach
   
7/2016

REHABILITANT

w Dziale: Regionalna Placówka Opiekuńczo Terapeutyczna

w Ignatkach
   
6/2016

PIELĘGNIARKA

w Dziale: Regionalna Placówka Opiekuńczo Terapeutyczna

w Ignatkach
   
5/2016

WYCHOWAWCA

w Dziale: Regionalna Placówka Opiekuńczo Terapeutyczna

w Ignatkach
   
4/2016

REHABILITANT

w Dziale: Regionalna Placówka Opiekuńczo Terapeutyczna

w Ignatkach
   
3/2016

INTENDENT/DIETETYK

w Dziale: Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna

w Ignatkach
   
2/2016

TERAPEUTA

w Dziale: Regionalna Placówka Opiekuńczo Terapeutyczna

w Ignatkach
   
1/2016

PSYCHOLOG

w Dziale: Regionalna Placówka Opiekuńczo Terapeutyczna

w Ignatkach

   
5/2015

Oferta pracy na stanowisko

PODINSPEKTOR DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

w Dziale Administracyjno - Finansowym

Brak ofert spełniajacych wymogi formalno - prawne
 
 
4/2015

Oferta pracy na stanowisko

REFERENT DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

w Dziale Polityki Społecznej

 1. Agnieszka Brańska - zam. Białystok
 2. Magdalena Lis - zam. Białystok
 3. Justyna Kujawa - zam. Białystok
 4. Marta Sasińska - zam. Wasilków
 5. Tomasz Czubaty - zam. Białystok
Wynik postępowania konkursowego
3/2015

Oferta pracy na stanowisko

PODINSPEKTOR DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

w Dziale Polityki Społecznej

 1. Elżbieta Królewska - zam. Białystok
   
Wynik postępowania konkursowego

2/2015

Oferta pracy na stanowisko

PODINSPEKTOR DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

w Dziale Polityki Społecznej

Brak ofert spełniajacych wymogi formalno - prawne.

 

1/2015

Oferta pracy na stanowisko

PODINSPEKTOR DS. EKONOMII SPOŁECZNEJ w Dziale Polityki Społecznej

 1. Marcin Czerwiński - zam. Białystok

Wynik postępowania konkursowego

3/2013

PODINSPEKTOR w Dziale Świadczeń Rodzinnych

 1. Iwona Jaszczuk - zam. Siemiatycze
 2. Elwira Pietryńczak - zam. Łapy
 3. Agnieszka Parfieniuk - zam. Wasilków

Wynik postępowania konkursowego

2/2013

PODINSPEKTOR w Dziale Świadczeń Rodzinnych

 1. Anna Staranowicz - zam. Sokółka
 2. Elwira Pietryńczak - zam. Łapy

Wynik postępowania konkursowego

1/2013

Oferta pracy na stanowisko

PODINSPEKTOR ds. badań i analiz w Obserwatorium Integracji Społecznej

Brak ofert spełniajacych wymogi formalno - prawne.

 

3/2012

Oferta pracy na stanowisko

ZASTĘPCA DYREKTORA

 1. Bożena Tomaszewska - zam. Sokółka

Wynik postępowania konkursowego

2/2012

Oferta pracy na stanowisko

PODINSPEKTOR DS. WINDYKACJI w Dziale Świadczeń Rodzinnych

 1. Renata Kochańska - zam. Białystok
 2. Elżbieta Szymaniuk - zam. Białystok

Wynik postępowania konkursowego

1/2012

Oferta pracy na stanowisko

INFORMATYK w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej

 1. Andrzej Korycki - zam. Zaścianki

Wynik postępowania konkursowego

2/2011

Oferta pracy na stanowisko

REFERENT w Dziale Świadczeń Rodzinnych

 Lista kandydatów do wglądu w siedzibie Ośrodka

Wynik postępowania konkursowego

1/2011

Oferta pracy na stanowisko

PODINSPEKTOR w Dziale Świadczeń Rodzinnych

 Lista kandydatów do wglądu w siedzibie Ośrodka

Wynik postępowania konkursowego

9/2009

Oferta pracy na stanowisko

referenta ds. badań i analiz w Regionalnym Ośrodku Polityki Społeczjej w Białymstoku

Lista kandydatów do wglądu w siedzibie Ośrodka

Wynik postępowania konkursowego

8/2009

Oferta pracy na stanowisko

inspektora ds. badań i analiz w Regionalnym Ośrodku Polityki Społeczjej w Białymstoku

 Brak ofert

 

7/2009

Oferta pracy na stanowisko

inspektora ds. badań i analiz w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Białymstoku

 Brak ofert

 

6/2009

Oferta pracy na stanowisko

podinspektora ds. badań i analiz w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Białymstoku

Lista kandydatów do wglądu w siedzibie Ośrodka

Wynik postępowania konkursowego

5/2009

Oferta pracy na stanowisko

inspektora ds. badań i analiz w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Białymstoku

Lista kandydatów do wglądu w siedzibie Ośrodka

Wynik postępowania konkursowego

4/2009

Oferta pracy na stanowisko

podinspektora do spraw administracyjnych i archiwum w Dziale Administracyjno-Finansowym w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Białymstoku

Lista kandydatów do wglądu w siedzibie Ośrodka

Wynik postępowania konkursowego

3/2009

Oferta pracy na stanowisko

podinspektora do spraw pomocy społecznej w Dziale Polityki Społecznej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Białymstoku

Lista kandydatów do wglądu w siedzibie Ośrodka

Wynik postępowania konkursowego

2/2009

Oferta pracy na stanowisko

referenta do spraw programów pomocowych w Dziale Polityki Społecznej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Białymstoku

 1. Agnieszka Daniluk - zam. Białystok
 2. Monika Karolak - zam. Białystok

Wynik postępowania konkursowego

1/2009

Oferta pracy na stanowisko

podinspektora do Działu Świadczeń Rodzinnych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Białymstoku

 1. Anna Harackiewicz - zam. Białystok
 2. Piotr Sajewicz - zam. Nowosady

Wynik postępowania konkursowego

13/2008

Oferta pracy na stanowisko

inspektora do spraw kontroli finansowej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Białymstoku

 1. Emilia Gołaszewska - zam. Białystok

Wynik postępowania konkursowego

12/2008

Oferta pracy na stanowisko

podinspektora do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Białymstoku

 1. Krystyna Bobrowska-Dąbrowska - zam. Choroszcz
 2. Edyta Anna Czarkowska - zam. Bielsk Podlaski

Wynik postępowania konkursowego

11/2008

Oferta pracy na stanowisko

referenta do Działu Świadczeń Rodzinnych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Białymstoku  

 1. Iwona Żukowska - zam. Białystok
 2. Agnieszka Daniluk - zam. Białystok
 3. Małgorzata Janczuk - zam. Białystok
 4. Andrzej Luczewski - zam. Ciasne
 5. Anna Gąsowska - zam. Łapy
 6. Mariola Zieziula - zam. Sokółka
 7. Anna Zabielska - zam. Jasionówka
 8. Anna Harackiewicz - zam. Białystok

Wynik postępowania konkursowego

10/2008

Oferta pracy na stanowisko

referenta do Działu Świadczeń Rodzinnych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Białymstoku – umowa na zastępstwo  

 1. Aneta Daniszewska - zam. Białystok
 2. Anna Niewiarowska - zam. Białystok

Wynik postępowania konkursowego

9/2008

Oferta pracy na stanowisko

inspektora do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Białymstoku  

 1. Krystyna Bobrowska - Dąbrowska - zam. Choroszcz

Wynik postępowania konkursowego

8/2008

Oferta pracy na stanowisko

inspektora do spraw pomocy społecznej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Białymstoku  

Brak ofert pracy.

 

7/2008

Oferta pracy na stanowisko

inspektora do Działu Świadczeń Rodzinnych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej 
w Białymstoku
  

 1. Justyna Bokauszyn - zam. Białytsok
 2. Urszula Szotko - zam. Białystok

Wynik postępowania konkursowego

6/2008

Oferta pracy na stanowisko

inspektora do spraw pomocy społecznej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej
w Białymstoku

Brak ofert pracy.

 

5/2008

Oferta pracy na stanowisko

podinspektora do Działu Świadczeń Rodzinnych

 1. Anna Bułach – zam. Białystok
 2. Agnieszka Jarczewska – zam. Łapy
 3. Sylwia Alina Bazylewska zam. Bielsk Podlaski

Wyniki postępowania konkursowego

4/2008

Oferta pracy na stanowisko

informatyka

 1. Artur Łapuć – zam. Białystok
 2. Paweł Januszkiewicz – zam. Białystok

Wyniki postępowania konkursowego

3/2008

Oferta pracy na stanowisko

referenta do Działu Świadczeń Rodzinnych

 1. Anna Bułach – zam. Białystok
 2. Beata Zalewska – zam. Wyszki
 3. Danuta Brańska – zam. Białystok

Wyniki postepowania konkursowego

2/2008

Oferta pracy na stanowisko

inspektora do spraw pomocy społecznej

Brak ofert pracy.

 

5/POKL/2008

Radca prawny do obsługi projektu systemowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki  2007-2013

 1. Szczepan Kamil Barszczewski - zam. Białystok

Wyniki postępowania konkursowego

1/2008

Oferta pracy na stanowisko

inspektora do spraw rozliczania dotacji

 1. Marcin Sac - zam. Białystok

Wyniki postępowania konkursowego

4/POKL/2008

Oferta pracy na stanowisko:

księgowy ds. projektu systemowego

 1. Barbara Muszyńska – zam. Białystok
 1. Edyta Koćmierowska – zam. Białystok
 2. Kamila Dybacka – zam. Białystok

Wyniki postępowania konkursowego

3/POKL/2008

Oferta pracy na stanowisko

koordynatora projektu systemowego EFS

 1. Anna Puciłowska - zam. Białystok

Wyniki postępowania konkursowego

2/POKL/2008

Oferta pracy na stanowisko

asystent ds. szkoleń w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Białymstoku

 1. Emilia Januszyk – zam. Uhowo

Wynik postępowania konkursowego

1/POKL/2008

Oferta pracy na stanowisko

koordynatora projektu systemowego EFS w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Białymstoku

 1. Marcin Sac – zam. Białystok

Wynik postępowania konkursowego

13/2007

Referent do spraw koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

 1. Piotr Maciej Sajewicz – zam. Hajnówka
 2. Marta Czerniawska – zam. Białystok

Wynik postępowania konkursowego

12/2007

Referent do spraw koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

 1. Marta Skórska – zam. Białystok
 2. Marta Czerniawska – zam. Białystok
 3. Joanna Jedlińska – zam. Białystok

Wynik postępowania konkursowego

11/2007

Zastępca dyrektora

 1. Mariusz Popowski – zam. Mońki

Wynik postępowania konkursowego

10/2007

Podinspektor do spraw koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

 1. Justyna Zalewska - Cieślińska – zam. Białystok

Wynik postępowania konkursowego

9/2007

Podinspektor do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień

 1. Jacek Majewski – zam. Białystok

Wynik postępowania konkursowego

8/2007

Podinspektor do spraw koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

 1. Katarzyna Rajecka – zam. Białystok

Wynik postępowania konkursowego

7/2007

Oferta pracy na stanowisko

inspektora - Stanowisko ds. organizacji i koordynacji szkoleń , współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz funduszy UE

 1. Małgorzata Małachowska – zam. Białystok
 2. Bartosz Kowalewski – zam. Białystok
 3. Aneta Kiczkajło – zam. Białystok
 4. Agnieszka Ruta – zam. Białystok
 5. Gryszkiewicz Urszula – zam. Sejny
 6. Joanna Ziółkowska – zam. Białystok
 7. Karol Wnorowski – zam. Białystok
 8. Grażyna Kamińska – zam. Białystok
 9. Dariusz Żdanuk – zam. Białystok
 10. Magdalena Szaciłowska – zam. Białystok
 11. Anna Wandzel – zam. Białystok
 12. Joanna D. Mazur – zam. Białystok

Wynik postępowania konkursowego

6/2007

Oferta pracy na stanowisko

inspektora ds. pomocy społecznej

 1. Bartosz Kowalewski - zam. Białystok
 2. Urszula Dawidowicz - zam. Białystok
 3. Wojciech Krzysztof Kucharski - zam. Białystok

Wynik postępowania konkursowego

5/2007

Oferta pracy na stanowisko

podisnspektora - Stanowisko ds. rehabilitacji społecznej

 1. Katarzyna Jakimiuk - zam. Hajnówka
 2. Urszula Dawidowicz - zam. Białystok

Wynik postępowania konkursowego

4/2007

Oferta pracy na stanowisko

kierownika działu do spraw koordynacji zabezpieczenia społecznego

 1. Anna Niewińska - zam. Bielsk Podlaski
 2. Wojciech Popławski - zam. Białystok

Wynik postępowania konkursowego

3/2007

Oferta pracy na stanowisko

inspektora do spraw koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

 1. Wojciech Krzysztof Kucharski - zam. Białystok
 2. Wojciech Popławski - zam. Białystok

Wynik postępowania konkursowego

2/2007

Oferta pracy na stanowisko

podinspektora do spraw koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

 1. Marta Godlewska – zam. Łomża
 2. Joanna Ziółkowska – zam. Białystok
 3. Anna Treszczotko – zam. Hajnówka

Wynik postępowania konkursowego

1/2007

Oferta pracy na stanowisko

referenta do spraw koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

 1. Agnieszka A. Szklarzewska – zam. Białystok
 2. Beata Lewkowicz – zam. Białystok
 3. Agnieszka Zielińska – zam. Białystok
 4. Anna Turska – zam. Białystok
 5. Bartosz Kowalewski – zam. Białystok
 6. Ewa Hanna Pietroczuk – zam. Białystok
 7. Kamila Kulesza – zam. Białystok
 8. Marta Godlewska – zam. Łomża
 9. Anna Mozolewska – zam. Białystok
 10. Ewa Galińska – Olszewska – zam. Białystok
 11. Joanna Ziółkowska – zam. Białystok
 12. Anna Świderska – zam. Białystok
 13. Izabela Borys – zam. Białystok
 14. Katarzyna Horodeńska – zam. Białystok
 15. Elżbieta Szczuka – zam. Białystok
 16. Joanna Pikiel – zam. Białystok
 17. Urszula Dawidowicz – zam. Białystok
 18. Piotr Paweł Misiukiewicz – zam. Białystok
 19. Dorota Kowalewicz – zam. Uhowo
 20. Sylwia Bazylewska – zam. Bielsk Podlaski
 21. Anna Stypułkowska – zam. Białystok
 22. Małgorzata Stypułkowska – zam. Białystok
 23. Maciej Mioduszewski – zam. Białystok
 24. Katarzyna Sosnowska – zam. Białystok
 25. Dominika M. Karpowicz – zam. Białystok

Wynik postępowania konkursowego

 

 

 

 

Autor: Elżbieta Rajewska-Nikonowicz
Data wprowadzenia do BIP: 2007-10-11
Data publikacji: 2007-10-11
Data modyfikacji: 2016-10-14
Drukuj